You are currently viewing Wykorzystanie stalowych grodzic do zabezpieczania wykopów

Wykonanie zabezpieczeń wykopów jest etapem, którego nie należy pomijać podczas żadnej budowy. Dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu zapobiegniemy osuwaniu się ziemi, a także zapewnimy robotnikom właściwe i bezpieczne warunki pracy.

Grodzice wciskane w ziemię

grodziceWśród najpopularniejszych zabezpieczeń wymienia się zwykle grodzice stalowe, czyli elementy, które dzięki swojemu kształtowi uzyskują dużą nośność w poziomie, a przy tym łatwo wbijają się w grunt, więc prace związane z zabezpieczaniem wykopów przeprowadzane są szybko i sprawnie. Wytrzymałe grodzice mogą być wciskane w ziemię za pomocą różnych metod – jedną z nich jest metoda statycznego wciskania. To sposób wciąż mało popularny w Polsce, co dziwi, ze względu na jego skuteczność i wiele zalet. Specjaliści uważają, że wynika to z tego, że wciąż ciężko znaleźć informacje na temat zalet tego rozwiązania, choć są one niewątpliwe. Przede wszystkim wbijanie grodzic odbywa się bezwibracyjnie, w związku z czym poziom hałasu jest niewielki – w przypadku inwestycji w terenie miejskim dzięki temu nie będziemy zakłócać toczącego się codziennego życia osobom znajdującym się w otoczeniu. Metoda ta pozwala na łatwe zagłębianie się grodzic w gruncie, a brak konieczności zastosowania zawiesiny betonitowej sprawia, że nie zanieczyszczamy dodatkowo placu budowy.

grodzicePonadto urządzenie wykorzystywane do wciskania statycznego ma niewielkie gabaryty, więc sprawdzi się na każdej budowie. Jeżeli zdecydujemy się na tę metodę wbijania grodzisk, pamiętajmy o tym, aby zapewnić miejsce na ramę startową oraz odpowiednie oddalenie osi ścianki od ścian bocznych budynków znajdujących się w pobliżu. Przed wykonaniem ścianki z grodzic należy wziąć pod uwagę to, że powinny być one właściwie dobrane – podczas wyboru konieczne jest uwzględnienie warunków gruntowo-wodnych, głębokości wykopu oraz wielkości fundamentu. Trzeba pamiętać także o obciążeniach gruntu, które występują ze względu na sąsiedztwo dróg czy zabudowy. W ofertach producentów znajdują się grodzice o różnych parametrach – w zależności od modelu, mogą mieć one inny wskaźnik wytrzymałości, inną masę, wysokość przekroju, grubość półki czy szerokość profilu. Różnią się między sobą także momentem bezwładności. Dostępne są także grodzice podwójne.

Wytrzymałe grodzice znajdują zastosowanie nie tylko podczas prac budowlanych nad budynkami, ale także w budownictwie drogowym – mogą być z powodzeniem stosowane jako konstrukcje wspornikowe ścian oporowych, konstrukcje stałych ścian tuneli, czy też przyczółki mostowe w mostach kolejowych lub drogowych.