You are currently viewing Odbudowa zamku w Warszawie kostką brukową z Bydgoszczy

Zamek Królewski w Warszawie ucierpiał już podczas walk o stolicę we siedemnastego września tysiąc dziewięćset trzydziestym dziewiątym. Spłoną po ostrzale artyleryjskim. Do tego po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy został on zgrabiony z dzieł sztuki.

Kostka brukowa a historia Zamku Królewskiego

kostka brukowaTakże w tysiąc dziewięćset trzydziestym roku, czwartego października Adolf Hitler wydał rozkaz wysadzenia Zamku Królewskiego w warszawie. Nawet już zrobiono odwierty na dynamit, jednakże w końcu nie uległ zniszczeniu. Nastąpiło to pomiędzy ósmym, a trzynastym września tysiąc dziewięćset czterdziestego czwartego roku. Po zniszczeniu zamku podczas Powstania warszawskiego zachowały się jedynie podziemia. Jednak po wojnie od razu nie rozpoczęto odbudowy tego zamku. Drugiego lipca tysiąc dziewięćset czterdziestego dziewiątego roku wydano projekt odbudowy, ale nie został on zrealizowany. W tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym czwartym roku uprzątnięto teren wokół zamku, a dwa lata później odbudowano bibliotekę. Odbudowa Zamku Królewskiego rozpoczęła się w tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym pierwszym roku. Nie tylko odbudowywano zamek, ale także jego otoczenia, dlatego brukarstwo jak i usługi brukarskie także były potrzebne. Fabryka z Bydgoszczy produkowała nawet taki materiał, jak kostka brukowa-Bydgoszcz przed Zamek Królewski w Warszawie.

W tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym czwartym roku w lipcu zamek stał już w stanie surowym. Odtworzono wygląd zamku z przed wybuchu wojny oraz odtworzono elementy, które zlikwidowano podczas wcześniejszych przebudów.