You are currently viewing O czym pamiętać podczas spawania tytanu?

Tytan to metal, który wyróżnia się wyjątkowo wysoką wytrzymałością mechaniczną, a wśród jego zalet wymienia się także odporność na korozję – dlatego jest to metal szeroko wykorzystywany w branżach takich jak przemysł militarny, lotniczy, motoryzacyjny i wiele innych.

Bezpieczeństwo podczas spawania

spawanieIstotne jest jednak to, że do obróbki najlepiej nadaje się jedynie tytan czysty – jeżeli zawiera on wiele pierwiastków domieszkowych, wówczas jego spawalność staje się niższa. Elementy tytanowe najlepiej łączyć ze sobą za pomocą spawania, jednak obróbka ta nie należy do prostych. Bezpieczne spawanie tytanu powinno uwzględniać ochronę obrabianego materiału przed dostępem gazów pochodzących z atmosfery, dlatego też powinno odbywać się w ściśle określonych warunkach. Najlepiej więc powierzyć to zadanie firmom, które posiadają już spore doświadczenie w tej kwestii. Wśród metod bezpiecznego spawania tytanu wyróżnić można spawanie tarciowe, ultradźwiękowe, wybuchowe, elektrożużlowe czy laserowe, a także dyfuzyjne. Bardzo często wykorzystuje się również sposoby spawania łukowego elektrodą topliwą, łukiem krytym, jak i wiązką elektronów w próżni.

spawanieNiezależnie od wybranej metody, przed przystąpieniem do bezpiecznego spawania tytanu, powinniśmy pamiętać o spełnieniu pewnych niezbędnych warunków: przede wszystkim temperatura w pomieszczeniu, w którym przystępujemy do spawania, nie powinna być wyższa niż 15 st.C, gdyż tytan wykazuje znaczną aktywność w wysokiej temperaturze, co może stać się powodem wystąpienia trudności podczas procesu spawania i obniżeniem właściwości tytanu, takich jak plastyczność, odporność na pękanie czy podatność na pełzanie. Pamiętajmy też o dobrej osłonie gazowej. Osłonę taką stanowi najczęściej ciągłe owiewanie strefy złącza mieszanką z helu i czystego argonu lub prowadzenie spawania w komorze o określonych wymiarach, gdzie możemy sprawować kontrolę nad atmosferą gazu obojętnego. Niejednolite nagrzanie materiału może doprowadzić do powstawania naprężeń, jak i obniżenia wytrzymałości korozyjno-mechanicznej. Bezpieczne spawanie tytanu powinno doprowadzić do uzyskania efektu błyszczącej spoiny o srebrnym kolorze. Jeżeli po ochłodzeniu spoina przyjęła kolor szary lub żółto-niebieski oznacza to, że proces spawania nie został przeprowadzony prawidłowo.

Jak widać, przy spawaniu musimy pamiętać o wielu rzeczach, ale i na samym spawaniu prace obróbkowe się nie kończą – wyroby po bezpiecznym spawaniu tytanu powinny być poddane dodatkowej obróbce cieplnej. Najczęściej stosuje się tu wyżarzanie, które pozwala na zwiększenie odporności gotowego wyrobu na zmęczenie i pękanie korozyjne.