You are currently viewing Na czym polega pomiar elektryczny?

Aby mieć pewność, że korzystanie z instalacji elektrycznej będzie możliwie jak najbardziej wygodne jak również i bezpieczne, bardzo ważne okazuje się być wykonywanie jej okresowych przeglądów. Warto pamiętać o tym, że takie właśnie przeglądy powinny wykonywać jedynie profesjonalne oraz mające odpowiednie duże doświadczenie firmy. Tylko w takim wypadku, można mieć pewność co do miarodajności wykonywanych pomiarów.

Okresowe pomiary elektryczne instalacji

pomiar instalacji Pomiary instalacji elektrycznych odbywają się w kilku etapach, z których każdy jest bardzo ważny dla możliwie jak największej miarodajności takich pomiarów. Przykładem takich właśnie pomiarów, jest na przykład pomiar wyłączników różnicowo-prądowych. To właśnie te wyłączniki, odgrywają niezwykle ważną rolę w instalacji, chroniąc przed wystąpieniem przepięć w instalacji, które powodować mogą na przykład zwiększone ryzyko wybuchu pożaru. Działanie takich właśnie wyłączników jest bardzo ważne, a ich aktywacja następuje zazwyczaj w sytuacji, gdy upływ prądu będzie większy niż 30 mA. Kolejnym typem pomiarów, które wykonuje się typowo podczas pomiarów działania instalacji elektrycznej, okazuje się również pomiar rezystancji izolacji. Rola takich właśnie badań okazuje się być kluczowe, ze względu na niezwykle ważną rolę szczelnej izolacji przewodów.

pomiar elektryczny urządzeniemW przypadku, gdy izolacja ulegnie uszkodzeniu, może to spowodować znacznie zwiększone ryzyko zwarć, oraz i pożarów. Nie są to jednak jedyne testy oraz badania, określane jako typowe pomiary elektryczne. Kolejnym etapem, jest z pewnością pomiar impedancji pętli zwarcia. Ten rodzaj pomiaru ma na celu określenie, czy w czasie wystąpienia awarii instalacji elektrycznej, skutkującej znacznie zwiększonym przepływem prąd po metalowych obudowach podłączonych do niej urządzeń, instalacja będzie w stanie samodzielnie odciąć dopływ zasilania. Kolejnym przykładem badań pomiarowych instalacji, mogą być pomiary rezystancji uziemienia. Uziemienie każdej instalacji, okazuje się być czynnikiem warunkującym odpowiedni poziom bezpieczeństwa w zdecydowanej większości układów sieciowych.

Aby korzystanie z instalacji elektrycznej mogło być w odpowiednim stopniu bezpieczne, bardzo ważne okazuje się być wykonywanie okresowych pomiarów takiej instalacji. Dzięki nim, można wykryć ewentualne nieprawidłowości w działaniu takiej instalacji, oraz zbadać jej zachowanie w przypadku wystąpienia pewnych sytuacji niebezpiecznych, w postaci przede wszystkim awarii, oraz przepięć. Takie badania, należy zawsze zlecać profesjonalistom, którzy mają w tym odpowiednio duże doświadczenie.