You are currently viewing Kiedy można wybudować studnię powyżej 30m?

Tradycyjna studnia głębinowa nie przekracza 30m,a jej wydajność nie jest większa, niż 5m3 na dobę. Tego rodzaju studnie nie wymagają uzyskania pozwolenia, wystarczy tylko zgłosić chęć budowy. Studnia głębinowa może całkowicie zastąpić korzystanie z tradycyjnych wodociągów lub może być wykorzystywana jako źródło dodatkowe, czy zastępcze. Jeśli chce się korzystać z wody ze studni np. tylko po to, aby podlewać obszary zieleni, to nie warto inwestować w studnię wierconą, ponieważ w tym celu świetnie sprawdzi się studnia kopana, która jest płytsza. Woda pochodząca ze studni kopanej nie jest jednak zdatna do użytku przez ludzi.

Aspekty prawne studni powyżej 30m

Jeśli jednak okaże się, że warstwa wodonośna znajduje się powyżej głębokości 30m, to konieczne jest uzyskanie stosowanego pozwolenia. Opracowanie operatu wodnoprawnego wynika z przepisów prawa wodnego, górniczego oraz geologicznego. Należy również posiadać projekt geologiczny, a także rysunki, które wskazują lokalizację przyszłej studni na działce. Ponadto trzeba również złożyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Budowa studni musi być również zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Uzyskane pozwolenie wodnoporawne zawiera informacje np. na temat ilości pobieranej wody oraz jej maksymalnej wartości możliwej do pobrania w określonym czasie. Pozwolenie jasno określa cel oraz zakres korzystania z wód, a także obowiązki związane z ochroną środowiska.

Wybudowanie studni przekraczającej 30m bez pozwolenia wiąże się z otrzymaniem wysokiej kary pieniężnej. Kiedy uzyskało się wszelkie pozwolenia oraz zgody można przystąpić do budowy studni. Głębokie studnie wiercone we Wrocławiu oferuje firma, specjalizująca się w wykonywaniu różnego rodzaju odwiertów. Firma pomoże w ustaleniu, na jakiej dokładnie głębokości znajduje się warstwa wodonośna. Studnia głębinowa, aby działała właściwie, musi mieć zamontowaną specjalną pompę głębinową, która umożliwia doprowadzenie wody do gospodarstwa domowego. Wydajność pompy musi być odpowiednio dobrana do wydajności studni. Ważnym elementem jest również filtr, który będzie chronił zdrowie domowników, a także odpowiednio zabezpieczy baterie oraz ceramikę domową.

Z reguły woda, która pobierana jest z głębokich warstw ziemi, jest czysta i nie wymaga specjalnego uzdatniania, jeśli jednak ma być ona spożywana przez ludzi, to warto przeprowadzić badanie jej składu, aby dobrać odpowiednie filtry. Badania wykazują np. twardość wody, obecność bakterii oraz takich składników jak żelazo, oraz mangan. Najskuteczniejszym sposobem uzdatniania wody jest stosowanie urządzeń demineralizujących, które usuwają wszelkie szkodliwe składniki, ale jednocześnie potrzebne minerały. W związku z tym należy stosować mineralizację wody.