You are currently viewing Języki programowania PLC

Branża automatyki jest naprawdę szeroka – jej rozwiązania wykorzystywane są z powodzeniem w każdej gałęzi przemysłu. Do sterowania maszyn można wykorzystywać różnego rodzaju sterowniki. Bardzo często spotykamy się na przykład z Programowalnym Sterownikiem Logicznym, w skrócie PLC.

Czym jest Programowalny Sterownik Logiczny?

programowanie plcJest to urządzenie mikroprocesorowe, które – aby poprawnie działać z daną maszyną, musi mieć zaprogramowany odpowiedni algorytm w przystosowanym do sterownika języku oprogramowania. Fachowe programowanie PLC nie jest więc sprawą prostą, jednak specjaliści potrafią szybko i sprawnie wdrażać najlepsze rozwiązania. Wśród sterowników PLC wymienia się sterowniki małe, średnie oraz duże. To, jaki sterownik będzie najlepszy dla danej maszyny, zależy między innymi od jej wielkości (tj. ilości wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych), a także od warunków eksploatacyjnych oraz kryteriów ekonomicznych. Dobrze zaprogramowany sterownik PLC będzie mógł z powodzeniem spełniać kilka zadań. Wymienia się tu przede wszystkim sterowanie, zarówno w układzie otwartym, jak i zamkniętym, ale także zbieranie danych, ich monitorowanie oraz wizualizację. Sterowniki pozwalają również wykonywać obliczenia statystyczne oraz raporty. Wszystko zależy oczywiście od działań programisty. Sterowniki PLC są z reguły programowane w jednym z kilku możliwych języków programowania – mówi się tu o języku LAD, FBD, STL, ST oraz SFC.

programowanie plcJeśli chodzi o pierwszy z nich, LAD, to najczęściej jest on wybierany przez programistów, którzy interesują się elektryką z tego względu, że zapis programu jest podobny do schematu elektrycznego, czyli jest to schemat drabinkowy. W przypadku FBD, mamy do czynienia ze schematem funkcyjnym. Tutaj kod upodabnia się do schematu układu elektronicznego, dlatego w tym temacie dobrze czują się osoby lubiące schematy logiczne. Język STL z kolei służy do zakodowania programu w formie ciągu rozkazów – przypomina to język Assemblera, który wykorzystuje się przecież do tworzenia programów na komputery PC, dlatego do programowania sterowników PLC ten język wybiorą przede wszystkim informatycy. Język ST przypomina zaś komputerowego Pascala, dlatego też jest lubiany przez informatyków. Z kolei mówiąc o SFC, mamy na myśli język, który tworzy kod poprzez utworzenie kroków oraz warunków przejść pomiędzy nimi.

Jak widać, programowanie sterowników PLC to kwestia złożona – wybór języków, które można wykorzystać, jest naprawdę spory. To sprawia, że każdy programista znajdzie ten język, w którym czuje się najlepiej.