You are currently viewing Jak działa elektrownia wiatrowa i system fotowoltaiczny?

Na przełomie ostatnich lat coraz więcej osób w Polsce interesuje się odnawialnymi źródłami energii. Głównym powodem tego zainteresowania są znaczne oszczędności jakie można zyskać decydując się na wykorzystanie energii odnawialnej.

Z czego składa się domowa elektrownia wiatrowa?

Z pośród dostępnych na rynku rozwiązań największą popularnością cieszą się obecnie systemy fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe. Fotowoltaika w ostatnim dziesięcioleciu prężnie się rozwija, pozwalając w pełni wykorzystać potencjał energii słonecznej. Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli fotowoltaicznyDomowa elektrownia wiatrowa ch, inwertera, systemu mocowania oraz przewody i zabezpieczenia. Ogniwa fotowoltaiczne znajdujące się w panelach ulegają efektowi fotowoltaicznemu czyli w skrócie mówiąc procesowi wytworzenia prądu stałego w wyniku działania promieni słonecznych. Następnie inwerter prąd ten zostaje przekształcony w prąd zmienny o parametrach odpowiadających do użytku w sieci publicznej. Zaopatrując dodatkowo systemy fotowoltaiczne w licznik dwukierunkowy mamy możliwość odsprzedaży nadmiaru wytworzonego prądu, zaś w przypadku zbyt małej jego produkcji niedobór pobierany jest z sieci publicznej. Ciekawym rozwiązaniem z zakresu wykorzystania energii odnawialnej, choć w Polsce wciąż jeszcze mało rozpowszechnionym jest domowa elektrownia wiatrowa. Przydomowe elektrownie wiatrowe, również nie mają skomplikowanej konstrukcji, składają się z trzech podstawowych elementów: wirnika, turbiny wiatrowej i generatora. Jej zadaniem głównie jest przetwarzanie energii wiatru, rzek oraz w mniejszym stopniu biomasy i promieniowania słonecznego. Energia elektryczna wytwarzana jest w generatorze, który napędzany jest przez łopaty wirnika. Zmienia on energie kinetyczną ruchu obrotowego wirnika w elektryczną. Generator na potrzeby przyd omowej elektrowni wiatrowej często przybiera postać prądnicy bądź alternatora. Na potrzeby elektrowni domowej wykorzystuje się wirnik o poziomej osi obrotu, przystosowane do powolnego obrotu, gdyż właśnie takie najlepiej sprawdzają się przy naszym klimacie. Najważniejszym elementem całego układu jest turbina wiatrowa, która odpowiada za pozyskanie energii elektrycznej z podmuchu wiatru. Systemy fotowoltaiczne oraz elektrownie wiatrowe stosowane w domowym zakresie korzystnie wpływają na środowisko naturalne, jednak przede wszystkim pozwalają zmniejszyć koszty przeznaczone na prąd.

O ile elektrownie słoneczne są już dosyć często spotykane te wiatrowe wciąż są jeszcze nowością. Mimo to oferta rynkowa tych urządzeń jest liczna, a wysokie ceny nie są niektórym barierą by z takich rozwiązań skorzystać, głównie dlatego iż liczą oni na korzyści wynikające z niskich cen ich eksploatacji.