You are currently viewing Jak dobrać izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową?

Wybór właściwej izolacji przeciwwodnej ma kluczowe znacznie w kontekście utrzymania właściwej wilgotności powietrza wewnątrz budynku oraz utrzymania całej nieruchomości w niepogorszonym stanie technicznym przez dłuższy czas.

Dobranie odpowiedniej izolacji to podstawa

hydroizolacjaNależy za każdym razem dostosować wybierane środki do indywidualnych warunków, zawiązanych zarówno z lokalnym klimatem, jak i charakterystyką podłoża. Wiadomo, że sytuacja hydrogeologiczna ma tutaj duże znaczenie. Wysoki poziom wód gruntowych wymaga innych środków, niż niski poziom wód gruntowych. Skuteczna izolacja przeciwwodna powinna uwzględniać wszystkie te czynniki. Oczywiście izolacja przeciwwilgociowa również nie może być stosowana w ciemno. Poza tym warto zwrócić szczególną uwagę na to w jaki sposób została skonstruowana hydroizolacja piwnicy domu, szczególnie jeżeli dom jest posadowiony na terenie, w którym mamy do czynienia z okresowym podnoszeniem i obniżaniem się poziomu wód gruntowych. Spore znaczenie ma również proces odpływu wody opadowej. W przypadku gdy mamy do czynienia z utrudnionym odpływem wody to izolacja piwnicy musi te procesy uwzględniać. Na rynku są dostępne środki i materiały, które można wykorzystać do skutecznego zabezpieczenia budynku w niemal każdych warunkach. Mimo wszystko warto dobrze zastanowić się nad wyborem. Czasami wydawanie sporych pieniędzy na zaawansowane pod względem technologicznym rozwiązania nie ma sensu jeżeli budujemy dom w suchym rejonie, gdzie nie ma problemów z odpływem wód opadowych, a poziom wód gruntowych jest względnie stały.

Oczywiście możemy również mieć do czynienia z odwrotnym scenariuszem, w którym typowa izolacja przeciwwodna nie wystarczy.