You are currently viewing Geodezja w dużych inwestycjach

Autostrada A2, która między innymi łączy granicę z Niemcami, Poznań, Konin, Łódź, czy Skierniewice i Warszawę. Planowana jest budowa drogi, aż do granicy Białoruskiej. Jednak aby powstała nitka z Warszawy do Niemiec potrzebna była długotrwała budowa danej drogi, która była podzielona na etapy.

Geodezja na dużych przestrzeniach

geodezjaZajmijmy się budową drogi na etapie Poznania. Aby rozpocząć budowę tego odcinka drogi należało skorzystać z prac firmy oferującej usługi geodezyjne. W Poznaniu znalazło się bez problemu taką firmę. Geodezja Poznań wyznaczył przebieg drogi. Było to bardzo ważne, gdyż każdy etap budowanej autostrady A2 musiał się połączyć. W dalszej kolejności przygotowano teren pod budowę drogi. Takie przygotowania pod inwestycje liniowe nie są łatwe, ponieważ budowa toczy się na ogromnym obszarze. Po przygotowaniu terenu rozpoczęły się roboty ziemne. Dzięki temu etapowi prac uzyskano teren pod wykonanie już warstw drogi. Na podłożu gruntowym rodzimym nałożono warstwę, której zadaniem było ulepszenie oraz utwardzenie podłoża. Warstwy te były mrozoodporne oraz warstwa odsączająca. Kolejnymi warstwami, które układano pod autostradę A2 była tak zwana podbudowa. Tą warstwę można podzielić na podbudowę górną oraz podbudowę dolną. Podbudowa dolna wykonywana była z kruszywa, które nie wiązało hydraulicznie. Natomiast podbudowa górna wykonywana była z asfaltu. Podbudowę można zaliczyć już do nawierzchni. Również do niej można zaliczyć warstwę wiążącą, oraz warstwę górną drogi – warstwę ścieralną.

Właśnie tą warstwę można oglądać na nowo wybudowanej autostradzie A2. Także podczas budowy autostrady należy wykonać rowy, parkingi oraz ogrodzenia. Nie można także zapominać o pasie środkowym, jak i o barierkach zabezpieczający.