You are currently viewing Elementy domowej instalacji elektrycznej – rozdzielnice niskiego napięcia

Energia elektryczna w postaci prądu jest niezbędna do funkcjonowania wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w naszym domu. W obecnych czasach, gdzie otoczeni jesteśmy maszynami elektrycznymi, służącymi nam do pracy jak i wykonywania podstawowych czynności domowych niewyobrażalne jest aby miało go zabraknąć.

Czym są rozdzielnice niskiego napięcia?

rozdzielnice niskiego napiecia

Prąd z elektrowni do budynków dostarczany jest za pomocą instalacji elektrycznych. Instalacja elektryczna jest częścią sieci niskiego napięcia, czyli na napięciu do 230V, powszechnie stosowanej przez indywidualnych odbiorców do zasilania budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Każda instalacja elektryczna ma początek na zaciskach wyjściowych w złączu zaś jej koniec jest w gniazdkach, a także punktach oświetleniowych. Warto wziąć pod uwagę, że prąd płynący wprost z elektrowni nie ma tak niskiego napięcia, w związku z tym konieczne jest podłączenie się do stacji transformatorowej. Stacje transformatorowe są urządzeniem, w których następuje rozdzielenie energii elektrycznej przy różnych poziomach napięć. Rozdzielenie następują poprzez znajdujące się w stacji transformatorowej rozdzielnice elektryczne. W przypadku domów mieszkalnych stosuje się solidne rozdzielnice niskiego napięcia. Jednak są odbiorcy, którzy wymagają większego natężenia prądu, są to między innymi zakłady przemysłowe, w takich przypadkach stosuje się rozdzielnice średniego napięcia. Rozdzielnice często łączy się z innymi urządzeniami sterującymi, ochronnymi, pomiarowymi bądź regulacyjnymi. Pełną one zatem również funkcję bezpieczników elektrycznych zabezpieczających instalację elektryczną domu przed wystąpieniem nadmiernego natężenia prądu. Rozdzielnice elektryczne występują w postaci tablic lub rozdzielnic szafowych. Te pierwsze stosuje się w budynkach mieszkalnych, zaś szafy sterownicze w których umieszczone są rozdzielnice wykorzystywane są w przemyśle. W skład instalacji elektrycznej poza rozdzielnicami wchodzą jeszcze przyłącza oraz złącza kablowe, linie zasilające, a także instalacja odbiorcza, łączniki i przyrządy zabezpieczające, sterujące oraz pomiarowe. Prąd po budynku porusza się zaś umieszczonymi pod tynkiem przewodami i kablami elektrycznymi. Warto wiedzieć, że prąd zmienny płynący w naszych gniazdkach możemy podzielić na czynny oraz bierny przy czym bierny nie jest zamieniany na pracę i wciąż wraca do sieci zasilającej. Koszty jej wytworzenia i przesyłu są ukryte w cenie energii czynnej. Istnieją ustalone wytyczne zużycia tej energii, za które dostawca energii nie pobiera dodatkowych opłat. Zwykle większość z nas nie przekracza z góry ustalonego zapotrzebowania, niekiedy jednak zdarzają się przypadki, na przykład w zakładach przemysłowych, gdzie potrzebne jest więcej mocy biernej, wtedy warto zainwestować w baterie kondensatorów, kompensujące prąd bierny, pomagające w ten sposób zaoszczędzić koszty związane z ponoszonymi opłatami za przekroczenie narzuconej normy. Instalacja elektryczna jest niezbędna w naszych domach.

Bez niej nie mielibyśmy dostępu do prądu, a większość naszych urządzeń elektrycznych była by bezużyteczna bez zasilającej je energii. Układ zasilania składa się z wielu elementów, z których każdy odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu całości jednak jednym z ważniejszych elementów z pewnością jest rozdzielnica elektryczna zapobiegająca spięciom w obwodach i przerwie w dostawie prądu.