You are currently viewing Czym jest przepompownia ścieków?

Coraz więcej osób posiadających własne posesje decyduje się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Jest to bowiem rozwiązanie, które wiąże się z wieloma korzyściami. Przede wszystkim jest ekologiczne, ponieważ ścieki są oczyszczane na przykład za pomocą złoża biologicznego, czyli po prostu mikroorganizmów beztlenowych i tlenowych występujących w naturze.

Działanie przepompowni ścieków

mała przepompownia ściekówChociaż taka przydomowa oczyszczalnia zazwyczaj kosztuje naprawdę dużo, jej eksploatacja nie generuje wysokich kosztów, dlatego w perspektywie lat jest to rozwiązanie, które przyniesie nam jedynie pożytek. Przy wyborze oczyszczalni wiele uwagi poświęca się zbiornikom – na przykład czy ma to być zbiornik ze złożem obrotowym czy zraszanym i tak dalej. Tymczasem niewiele mówi się o przepompowniach, tymczasem są one niezbędne w sytuacji, gdy wyjście rury kanalizacyjnej z budynku jest położone zbyt głęboko i ścieki muszą przedostać się „na wyższy poziom”. Taka mała przepompownia ścieków to rozwiązanie konieczne także wówczas, gdy oczyszczalnie ze złożem biologicznym posiadają dolny odpływ oczyszczonych ścieków. Czym zatem jest taka przepompownia ścieków, skoro jest taka ważna? Jest to po prostu szczelny zbiornik wykonany z wzmocnionego tworzywa sztucznego. Dawniej do jego budowy wykorzystywano kręgi betonowe, jednak obecnie odchodzi się od tego rozwiązania.

mała przepompownia ściekówW takim zbiorniku zamontowana jest pompa pływakowa, która dzięki czujnikowi poziomu cieczy pozwala w odpowiednim czasie uruchomić się i przetłoczyć ścieki do dalszych części instalacji oczyszczającej. Istotną kwestią jest jednak dobór pompy do przewidywanej ilości ścieków, do warunków technicznych i do konkretnego zastosowania. Na przykład w sytuacji, gdy chodzi jedynie o za nisko umieszczoną rurę kanalizacyjną i konieczność „pomocy” ściekom w przedostaniu się wyżej, możemy po prostu zainstalować pompę do brudnej wody. Sprawdzi się też ona w ostatnim etapie prac oczyszczalni, czyli przy przetłaczaniu oczyszczonych ścieków ze złoża biologicznego do odbiornika. W sytuacji gdy chcemy za pomocą pompy transportować ścieki surowe, musimy zdecydować się na takie urządzenie, które posiada rozdrabniacze. Są to wirniki z ostrymi nożami, które rozdrabniają duże zanieczyszczenia w momencie zasysania ścieków do pompy.

Bez wątpienia budowa przepompowni ścieków jest prosta i łatwa do zrozumienia. Dlatego nie poświęca się wiele uwagi temu elementowi oczyszczalni, chociaż jest on naprawdę ważny i nie należy go pomijać. Jeżeli chcemy mieć sprawną oczyszczalnię, zadbajmy o dobór przepompowni o odpowiednich parametrach technicznych.