You are currently viewing Badania geotechniczne podłoży budowlanych

Badania geotechniczne polegają na określeniu właściwości oraz parametrów technicznych podłoża, na którym ma zostać posadowiony budynek budowlany. Do przeprowadzenia takich badań wykorzystuje się różne metody. Na samym początku są stosowane badania laboratoryjne, natomiast następnie przechodzi się do badań terenowych.

Jak przebiega badanie geotechniczne?

niezależne badania geotechniczneTe drugie są obecnie bardzo popularne, ponieważ rozwój technologii doprowadził do skonstruowania nowych urządzeń, które dają wiele możliwości i sprawiają, że badania są o wiele prostsze, a do tego przeprowadzane szybciej. Ponadto wyniki charakteryzują się dużą dokładnością. Takie niezależne badania geotechniczne pozwalają wskazać parametry wytrzymałościowe gruntu, a także jego parametry odkształceniowe. Ukazują także, jakie procesy geologiczne zachodzą na danym terenie poddawanym badaniu. Mogą to być bowiem procesy egzogeniczne, czyli wywołane przez czynniki zewnętrzne, jak na przykład erozja czy wietrzenie gleby. Ale też mogą to być procesy ednogeniczne – wewnętrzne – a więc diastrofizm, metamorfizm czy plutonizm. To wszystko jest ważne do określenia, czy na danym terenie może zostać posadowiony budynek. Po badaniach geotechnicznych można wskazać obciążenie, uwilgocenie gleby, a także wiele innych. Zazwyczaj badania terenowe podłoży pod obiekty budowlane przebiegają zawsze w ten sposób.

niezależne badania geotechniczneNa samym początku ustala się ogólne kwestie dotyczące budowy geologicznej danego terenu. Następnie należy sprawdzić, czy na terenie nie były już wykonywane wiercenia. Jeżeli nie, przechodzimy do określania, jaki obiekt będzie stawiany na danym terenie – a więc jakie są jego wymiary, jakie obciążenia będzie generował, a także jaka głębokość posadowienia jest przewidywana. W kolejnym kroku przeprowadza się dokładną wizję lokalną oraz wywiad terenowy, dzięki czemu można ustalić kategorie geotechniczne i wybrać odpowiedni rodzaj badań – mogą to być badania jakościowe, jeżeli ryzyko związane ze stawianiem nowego budynku jest małe, jak też badania ilościowe lub badania specjalne w przypadku dużego ryzyka. Dzięki nim określone zostaną parametry geotechniczne warstw oraz będzie można przewidzieć, jak obiekt będzie współpracował z podłożem.

Na tej podstawie wykonuje się projekt fundamentu. Jak widać badania geotechniczne to szereg etapów, z których żadnego nie można pominąć. Tylko prawidłowo i solidnie przeprowadzone badania przynoszą nam rzetelne wyniki, dzięki którym możemy mieć pewność, że obiekt budowlany będzie mógł w danym miejscu być posadowiony całkowicie bezpiecznie.